R. problemes


Recull de problemes publicats al nostre bloc
de dilluns a dijous.


Recurs amb gran varietat d'activitats 
i problemes matemàtics.

Aplicació que se centra en facilitar
 la resolució de problemes,
desenvolupant competències com:
pensar i raonar, argumentar, modelitzar,
plantejar i resoldre, representar i simbolitzar.               


Cada problema ofereix tres opcions
 per triar la resposta adequada.


Xicotets problemes
3 comentaris: