Llengües


                                                                    Ortografia-Valencià


Aventura't amb l'ortografia
consta de trenta unitats
amb exercicis graduats
per resoldre dificultats d'ortografia.

Ortografia per a Primària
                                                                     Ortografia-Castellà

Ortografíate

conté activitats, jocs i regles d'ortografia.
                                                                                        Gramàtica

Resum de gramàtica bàsica

3 comentaris: